Open S7 11h 06.08
Lịch Dịch Tiên *20
Đan Nhân*50
Đá công V.lý Lv6 *6
Vũ khí Cam
Độc Cô Minh + 30K KNB
Nhận GIFTCODE
Thông Tin Ra Mắt

Thần Ma 2D

Đăng nhập nhận ngay VIP 8
Event đua top, thưởng hoạt động đa dạng
Chiến thuật đi map, PK đa dạng, không một màu
Code tân thủ, code event cực nhiều

Ra mắt 03/07/2020